Rekisteriseloste

1. Henkilötietojenkäsittely

1.1 Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme näitä tietoja

• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• CV

1.2. Mistä henkilötietoja saamme?

Henkilötiedot saamme pääasiassa verkkosivustomme kautta olevallalomakkeella sekä muun asioinnin yhteydessä.

1.3. Mihin tarkoituksiin tietoja keräämme?
Henkilötietoja voidaan käsitelläseuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja     asiakassuhteen ylläpito.
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja     uutiskirjetilaukset.

1.4. Kuka henkilötietoja käsittelee ja kenelle tietoja luovutetaan?

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiinMartti Jääskeläinen Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaarekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuunmarkkinointikampanjaan.

1.5. Kauanko tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista taikuin sopimus tai laki vaatii.

1.6. Tietoturva

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot onsuojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin,kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjäntyöntekijöillä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritystentyöntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihinrekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat henkilötietojasisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

2. Miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa?

2.1 Markkinointi

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltääitseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Henkilö voitehdä markkinointikiellon ilmoittamalla siitä sähköpostilla info@jaaskelainenoy.fikäymällä toimistolla tai postitse osoitteeseen

Martti Jääskeläinen Oy
Tietosuojavastaava / Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa

Sähköisestä suoramarkkinointiviestistä onmahdollista kieltäytyä suoraan viestin alaosasta löytyvän linkin kautta.

2.2 Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevattiedot henkilörekisteristä.

Henkilön on ilmoitettava itsestään tietojenetsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset tiedot. Tällaisia ovat esimerkiksinimi ja osoite.

Henkilö voi tehdä tarkastuspyynnön toimittamallakirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen:

Martti Jääskeläinen Oy
Tietosuojavastaava / Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa

2.3 Korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksirekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinenhenkilötieto.

Tietojen tulee koskea korjausvaatimuksen esittäjää itseään.Korjausvaatimuksen voi tehdä lähettämällä yksilöity pyyntö tailisäselvitys kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Martti Jääskeläinen Oy
Tietosuojavastaava / Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa

2.4 Tietojen poisto

Asiakas voi tehdä tietojen poistopyynnön jokohenkilökohtaisesti Martti Jääskeläinen Oy:n toimitiloissa tai toimittamallakirjallisen ja allekirjoitetun poistopyynnön osoitteeseen:

Martti Jääskeläinen Oy
Tietosuojavastaava / Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa

Pyynnöstä tulee ilmetä ainakin henkilön nimi,sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaapoistettavaksi.

 

3. Evästeet

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä.Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjätoimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaanäiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksilomakkeen kautta.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöönoman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimenevästetiedot.

Keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten.Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimmanhyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omienkiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm.Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisenmedian palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

4. Rekisteriselosteet
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen

Markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Martti Jääskeläinen Oy
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa
tuomaskoskinen@netikka.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitelläseuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Titteli

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaansuostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muunhenkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämmemarkkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin MarttiJääskeläinen Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantamankolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavattietosuojalainsäädäntöä.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA- alueenulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

 

Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Martti Jääskeläinen Oy
Hovioikeidenpuistikko 19, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa
tuomaskoskinen@netikka.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviatarkoituksia varten:

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja     asiakassuhteen ylläpito.
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja     uutiskirjetilaukset.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Titteli

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaansuostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muunhenkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämmemarkkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovutetamarkkinointitarkoituksiin Martti Jääskeläinen Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantamankolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavattietosuojalainsäädäntöä.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA- alueenulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

 

Rekrytointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Martti Jääskeläinen Oy
Hovioikeidenpuistikko 19, 65100 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tuomas Koskinen
Hovioikeudenpuistikko 19, 65100 Vaasa
tuomaskoskinen@netikka.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitelläseuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja     asiakassuhteen ylläpito.
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja     uutiskirjetilaukset.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisiatietoja:

 • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja     asiakassuhteen ylläpito.
 • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja     uutiskirjetilaukset.

– Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– CV

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaansuostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muunhenkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämmemarkkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n taiETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovutetamarkkinointitarkoituksiin Martti Jääskeläinen Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaarekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuunmarkkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajammenoudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioidatietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

fiFI
0
  0
  Ostoskori
  Ostoskori on tyhjäTakaisin kauppaan